RIM WE

RIM WE sa sjedištem u Tesliću (BiH) je osnovan 2021. godine u sklopu RIM Metala. 

Cilj firme je proširenja djelovanja RIM Metala u oblasti kojoj ona djeluje.

Primarna djelatnost je obuka zavarivača kroz teorijsku i praktičnu obuku. 

Obuka se vrši na najsavremenijoj opremi i vrše je vrhunski instruktori, uz nadzor internacionalnog inženjera za zavarivanje (IWE).

Praktična i teorijsku obuku u oblasti zavarivanja se obavlja za WIG/TIG (argonski) i za MIG/MAG.

Teorijski dio obuke
  • Teorijski dio procesa zavarivanja, tehnike, vrste i položaji zavarivanja
  • Materijali i njihovo ponašanje prilikom procesa zavarivanja
  • Zaštita na radu
Praktični dio obuke

Praktični dio za zavarivača sastoji se iz dva osnovna modula:

 

Modul 1 obuhvata osposobljavanje za zavarivanje ugaonih i sučeonih zavara na limovima.

 

  • Pozicije su sledeće : PA (1F), PB (2F), PF (3F), PD (4F), PH (5F), PA (1G), PC (2G), PF (3G) i PE (4G).

Osposobljavanje traje oko 120 sati.

 

Modul 2 obuhvata osposobljavanje za zavarivanje sučeonih zavara na cijevima.

 

  • Pozicije su sledeće: PA (1G), PC (2G), PH (5G) i H-LO45 (6G). 

Osposobljavanje traje oko 100 sati.

Dodatno

Nudimo i sledeće:

  • Rad u manjim grupama
  • Osposobljavanje kandidata bez obzira na starosnu dob
  • Obezbjeđen smještaj za kandidate iz drugih gradova
  • Mogućnost sertifikacije međunarodnih ili domaćih sertifikata/atesta
  • Mogućnost zaposlenja u Tesliću ili inostranstvu

RIM GRUPACIJA

Čelik uz nas dobija smisao